PROMOCJA!!!

UWAGA!!!

INFORMUJEMY, IŻ BIURO OBSŁUGI KLIENTA W DNIU 19 KWIETNIA BĘDZIE CZYNNE DO GODZ. 14:00
ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY I ŻYCZYMY SMACZNEGO JAJKA 😉
Prawo jazdy w Poznaniu? Tak, w A&ATUT!

Kategoria B

Kurs w naszym Ośrodku, to nie tylko przyspieszony 1,5 tygodniowy tryb wykładowy oraz 30 godzin jazd praktycznych. To również doświadczeni Instruktorzy, którzy podczas wieloletniej pracy z kursantami, wiedzą jak rzetelnie przekazać wiedzę. Fachowo udzielają cennych wskazówek jak profesjonalnie i bezpiecznie prowadzić samochód.

Zalety naszego kursu:

  • aż 4 nowe samochody KIA RIO – takie same jak na egzaminie
  • wykłady prowadzone zgodnie z nowymi zaleceniami prawnymi
  • profesjonalne zajęcia pierwszej pomocy przedmedycznej
  • NOWE TESTY – aktualna baza pytań zatwierdzona przez ministerstwo
  • dostęp do systemu e-learningowego SPS
  • oświetlony plac manewrowy z lokalizacją gwarantującą możliwość ćwiczenia zadań manewrowych na każdych zajęciach praktycznych
  • zajęcia praktyczne od godz. 6:30 do godz. 23:30
  • rezerwacja terminów jazd oraz samochodów na początku części praktycznej
  • egzamin wewnętrzny
  • dogodna lokalizacja ośrodka

CENA KURSU KATEGORII B
1690 ZŁ

Możliwość zapłaty w ratach – BEZ ODSETEK

* I rata przy zapisie – 250 zł

* II rata końca  teorii – 450 zł

* III rata do 10 godz. jazd – 450 zł

* IV rata do 20 godz. jazd – 540 zł

Uwaga: Osoby, które nie rozpiszą jazd najpóźniej tydzień po zakończeniu części teoretycznej, będą rozpisane zgodnie z aktualną kolejnością.

REGULAMIN AKCJI NA STRONIE A&Atut W SERWISIE FACEBOOK

z okazji urodzin Atutu

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Firma „A&Atut” reprezentowana przez Grzegorz Adamczak organizuje akcję społecznościowo – promocyjną marki „A&Atut” polegającą na zamieszczeniu w komentarzu pod postem konkursowym życzeń z okazji 20 urodzin Atutu. 1.2. Autor najciekawszej odpowiedzi konkursowej otrzyma możliwość jazdy Mustangiem. W liczbie 2 godzin. Jazda odbywać się będzie w towarzystwie naszego Instruktora. Będzie odbywać się na terenie Poznania i jego okolicach. 1.3. Akcja organizowana jest w określonym czasie: od 12.09 do 16.09 po upływie którego zgłoszenie się uczestnika do akcji nie będzie rejestrowane i uwzględniane w akcji. 1.4. Jury pozostaje autonomiczne w swojej ocenie, która nie podlega weryfikacji lub procedurze odwoławczej. Jury przy dokonywaniu oceny kierować się będzie kryteriami bezwzględnymi: a). odpowiedź winna być ciekawa, interesująca, intrygująca b). odpowiedź nie może zawierać treści obraźliwych, powszechnie uznawanych za pejoratywne, wulgarnych oraz treści penalizowanych w polskim prawie karnym. c). komentarz powinien zawierać największą liczbę polubień dla tle reszty komentarzy. 1.5. Akcja odbywa się wyłącznie w jednej edycji i w jednym etapie. Jury wyłania jednego zwycięzcę. 1.6. Wręczenie nagrody nastąpi w terminie uzgodnionym indywidualnie ze zwycięzcą akcji. Osoby nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnej, chcące odebrać nagrodę osobiście, zobowiązane są przybyć wraz ze swoim opiekunem prawnym. Osoby niepełnoletnie mogą przekazać nagrodę osobie pełnoletniej, która posiada ważne prawo jazdy kat. B. Termin realizacji nagrody będzie uzgodniony z biurem Ośrodka Szkoleniowego „Atut” telefonicznie pod numerem 61 828 09 20. Sugeruje się wykorzystanie nagrody do końca listopada 2017 roku. Ośrodek Szkoleniowy „Atut” zastrzega, iż przy złych warunkach atmosferycznych, jazda ze złożonym (otwartym) dachem nie będzie możliwa. Jazda będzie odbywała się wyłącznie na terenie Poznania i okolic. 1.7. Organizator akcji ma prawo podać imię i nazwisko zwycięzcy na swojej stronie Facebook, jego zdjęcie oraz odpowiedź konkursową, jeżeli Zwycięzca wyrazi na to zgodę w trybie określonym w pkt 1.6.

2. ZASADY AKCJI 2.1. W akcji może wziąć udział wyłącznie osoba fizyczna, posiadająca pełną lub co najmniej ograniczoną zdolność prawną (powyżej 13 roku życia lub częściowo ubezwłasnowolniona) oraz posiadająca miejsce zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, która zapoznała się z Regulaminem akcji oraz go zaakceptowała. 2.2. Opublikowanie odpowiedzi konkursowej na stronie Facebooka „Atut Ośrodek Szkoleniowy” jest jednoznaczne ze zgłoszeniem się do akcji. 2.3. Osoba zgłaszająca się do akcji może opublikować tylko jedną odpowiedź konkursową. 2.4. Uczestnik akcji przystępując do niej, zapewnia iż posiada prawa autorskie do zamieszczonej odpowiedzi konkursowej. 2.5. Organizator akcji z chwilą publicznego ogłoszenia zwycięzcy akcji, nabywa prawo własności zwycięskiej odpowiedzi konkursowej, a także prawa autorskie i pokrewne do niego zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawie pokrewnym z dnia 4 lutego 1994r. (Dz. U. 1994, Nr 24, poz. 83).

3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 3.1. Serwis Facebook nie ponosi odpowiedzialności za uczestników akcji. 3.2. Organizator akcji nie odpowiada za treści niezgodne z pkt. 1.4.b. 3.3. Organizator akcji informuje, że promocja nie jest w żaden sposób sponsorowana, popierana ani przeprowadzana przez serwis Facebook ani z nim związana. 3.4. Postanowienia niniejszego regulaminu są zgodne z regulaminami Facebook oraz Standardami społeczności Facebook, oraz nie wyłączają ich zastosowania ponad postanowienia niniejszego Regulaminu.

„A&Atut Ośrodek Szkoleniowy” Organizator konkursu Grzegorz Adamczak

REGULAMIN AKCJI NA STRONIE A&Atut W SERWISIE FACEBOOK

konkurs wraz z Body Chief

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Firma „A&Atut” reprezentowana przez Grzegorz Adamczak organizuje akcję społecznościowo – promocyjną marki „A&Atut” Polegającą na zamieszczeniu pod postem konkursowym odpowiedzi na pytanie” Dlaczego właśnie Ty powinieneś otrzymać urodzinowy prezent od Atutu i Body Chief. 1.2. Autorzy trzech najciekawszych odpowiedzi oraz z największą ilością polubień otrzymają po jednym voucherze (na dietę jednodniową) od Body Chief. 1.3. Akcja organizowana jest w określonym czasie: od 15.09 do 18.09 po upływie którego zgłoszenie się uczestnika do akcji nie będzie rejestrowane i uwzględniane w akcji. 1.4. Jury pozostaje autonomiczne w swojej ocenie, która nie podlega weryfikacji lub procedurze odwoławczej. Jury przy dokonywaniu oceny kierować się będzie kryteriami bezwzględnymi: a). odpowiedź winna być ciekawa, interesująca, intrygująca b). odpowiedź nie może zawierać treści obraźliwych, powszechnie uznawanych za pejoratywne, wulgarnych oraz treści penalizowanych w polskim prawie karnym. c). komentarz powinien zawierać największą liczbę polubień dla tle reszty komentarzy. 1.5. Akcja odbywa się wyłącznie w jednej edycji i w jednym etapie. Jury wyłania trzech zwycięzców. 1.6. Wręczenie nagrody nastąpi w terminie uzgodnionym indywidualnie ze zwycięzcą akcji. Osoby nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnej, chcące odebrać nagrodę osobiście, zobowiązane są przybyć wraz ze swoim opiekunem prawnym. Termin realizacji nagrody jest ustalony wraz z Body Chief oraz widnieje on na voucherze, który otrzymają zwycięzcy. Aby zrealizować voucher, należy wykorzystać widniejący na nim kod. 1.7. Organizator akcji ma prawo podać imię i nazwisko zwycięzcy na swojej stronie Facebook, jego zdjęcie oraz odpowiedź konkursową, jeżeli Zwycięzca wyrazi na to zgodę w trybie określonym w pkt 1.6.

2. ZASADY AKCJI 2.1. W akcji może wziąć udział wyłącznie osoba fizyczna, posiadająca pełną lub co najmniej ograniczoną zdolność prawną (powyżej 13 roku życia lub częściowo ubezwłasnowolniona) oraz posiadająca miejsce zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, która zapoznała się z Regulaminem akcji oraz go zaakceptowała. 2.2. Opublikowanie odpowiedzi konkursowej na stronie Facebooka „Atut Ośrodek Szkoleniowy” jest jednoznaczne ze zgłoszeniem się do akcji. 2.3. Osoba zgłaszająca się do akcji może opublikować tylko jedną odpowiedź konkursową. 2.4. Uczestnik akcji przystępując do niej, zapewnia iż posiada prawa autorskie do zamieszczonej odpowiedzi konkursowej. 2.5. Organizator akcji z chwilą publicznego ogłoszenia zwycięzcy akcji, nabywa prawo własności zwycięskiej odpowiedzi konkursowej, a także prawa autorskie i pokrewne do niego zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawie pokrewnym z dnia 4 lutego 1994r. (Dz. U. 1994, Nr 24, poz. 83).

3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 3.1. Serwis Facebook nie ponosi odpowiedzialności za uczestników akcji. 3.2. Organizator akcji nie odpowiada za treści niezgodne z pkt. 1.4.b. 3.3. Organizator akcji informuje, że promocja nie jest w żaden sposób sponsorowana, popierana ani przeprowadzana przez serwis Facebook ani z nim związana. 3.4. Postanowienia niniejszego regulaminu są zgodne z regulaminami Facebook oraz Standardami społeczności Facebook, oraz nie wyłączają ich zastosowania ponad postanowienia niniejszego Regulaminu.

„A&Atut Ośrodek Szkoleniowy” Organizator konkursu Grzegorz Adamczak